#1 2020-09-05 17:54:11

czpzchbr
Member
Registered: 2020-09-04
Posts: 336

09:00 (GMT+7) Những diễn biến ở Biển Đông 5 tháng qua

Thứ sáu, 4/9/2020, 09:00 (GMT+7)     Những diễn biến ở Biển Đông 5 tháng qua.

Tình hình Biển Đông từ tháng 4 có nhiều diễn biến phức tạp

khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động diễn tập phi pháp, còn Mỹ tăng cường hiện diện quân sự.
Diễn biến ở Biển Đông 5 tháng qua            Chuyên gia lo ngại khi quan chức Trung Quốc là thẩm phán tòa luật biển.

Mỹ - Trung nguy cơ căng thẳng sau vụ phóng tên lửa ra Biển Đông

Phương Vũ - Tạ Lư.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB