#1 2020-09-04 17:11:03

inapse
Member
From: united states of america
Registered: 2020-09-04
Posts: 1

Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc

Phone                                          TÒA A

Số tầng: 25.
Số căn: 253.
Số căn/sàn: 11.
Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc.
TÒA B.
Số tầng: 24.
Số căn: 264.
Số căn/sàn: 11.
Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc.
TÒA C.
Số tầng: 24.
Số căn: 264.
Số căn/sàn: 11.

Hướng nhìn: Đông Bắc và Tây Nam

Đăng ký để nhậntư vấn miễn phí                               Đăng ký nhận tư vấn miễn phí                                                                                                                                                 Đăng ký nhận tư vấn miễn phí                                                          HOTLINE:                                                                                                                                       Đăng ký để nhận tư vấn miễn phí                                                                                                                             Bạn đã đăng kí thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.
Xin cảm ơn.
&copy 2016 Citisoho.
All rights reserved.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB