#1 2020-08-24 09:18:46

PhillippLa
Member
Registered: 2020-08-24
Posts: 1

Nhà Phố - PhoDong Village - Bình yên giữa thiên nhiên

Fax: (84-8) 3742 5858       [email protected]                       Toggle navigation.
Nhà Phố.
D2-3                                         D2-2                                         D2-1                                         D1-3                                         D1-2                                         D1-1B                                         D1-1A                                          Nhà Phố D2-3     Diện Tích Khuôn Viên 100 m²   Tổng Diện Tích Sàn 344,1 m²   – Diện Tích Sàn 1 77,5 m²   – Diện Tích Sàn 2 40,7 m²   – Diện Tích Sàn 3 78,15 m²   – Diện Tích Sàn 4 78,15 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 69,6 m²   Mật Độ Xây Dựng 78%   Hệ Số Sử Dụng Đất 2,75                                                                                                                            Nhà Phố D1-1B  Đang cập nhật                                                                                                                         Nhà Phố D2-1  Đang cập nhật                                                                                                                        Nhà Phố D1-3  Đang cập nhật                                                                                                                        Nhà Phố D1-2     Diện Tích Khuôn Viên 147,54 m²   Tổng Diện Tích Sàn 539,21 m²   – Diện Tích Sàn 1 97,7 m²   – Diện Tích Sàn 2 113,07 m²   – Diện Tích Sàn 3 113,22 m²   – Diện Tích Sàn 4 113,22 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 102 m²   Mật Độ Xây Dựng 77%   Hệ Số Sử Dụng Đất 2,69                                                                                                                            Nhà Phố D1-1B  Đang cập nhật                                                                                                                                Nhà Phố D1-1A  Đang cập nhật.
Notice:  Undefined property: stdClass::$published in /home/pdvl219scc/domains/phodongvillage.com/public_html/wp-content/themes/phodong/footer.php on line 72.

PHÒNG KINH DOANH    Hotline: 0926 888 777  Địa chỉ: 1145 Nguyễn Thị Định

Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.
Hồ Chí Minh  Tel: (84-28) 37425 777  Fax: (84-28) 3742 5858  Email: [email protected]                                                                                                                                                                                © 2015 Phodong Village.
All rights reserved                                                                                                                           0926 888 777.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB