#1 2020-08-24 04:34:40

AltonKell4
Member
From: Denmark, Herfolge
Registered: 2020-08-24
Posts: 4

Biệt Thự Phố Vườn - PhoDong Village - Bình yên giữa thiên nhiên

Fax: (84-8) 3742 5858       [email protected]                       Toggle navigation.
Biệt Thự Phố Vườn.
C3-3                                         C3-2                                         C3-1                                         C2-2                                         C2-1                                         C1-2                                         C1-1                                          Phố Vườn C3.3  Đang cập nhật                                                                                                           Phố Vườn C3.2     Diện Tích Khuôn Viên 120 m²   Tổng Diện Tích Sàn 329,44 m²    – Diện Tích Sàn 1 78 m²    – Diện Tích Sàn 2 86,33 m²    – Diện Tích Sàn 3 86,47 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 78,64 m²   Mật Độ Xây Dựng 72%   Hệ Số Sử Dụng Đất 2,09                                                                                                             Phố Vườn C3.1  Đang cập nhật                                                                                                           Phố Vườn C2.2  Đang cập nhật                                                                                                                  Phố Vườn C2.1     Diện Tích Khuôn Viên 163,5 m²   Tổng Diện Tích Sàn 376,52 m²    – Diện Tích Sàn 1 89,4 m²    – Diện Tích Sàn 2 97,6 m²    – Diện Tích Sàn 3 91 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 98,52 m²   Mật Độ Xây Dựng 60%   Hệ Số Sử Dụng Đất 1,70                                                                                                             Phố Vườn C1.2  Đang cập nhật                                                                                                           Phố Vườn C1.1     Diện Tích Khuôn Viên 187,5 m²   Tổng Diện Tích Sàn 407,54 m²    – Diện Tích Sàn 1 94,8 m²    – Diện Tích Sàn 2 106 m²    – Diện Tích Sàn 3 102 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 104,74 m²   Mật Độ Xây Dựng 57%   Hệ Số Sử Dụng Đất 1,61.
Notice:  Undefined property: stdClass::$published in /home/pdvl219scc/domains/phodongvillage.com/public_html/wp-content/themes/phodong/footer.php on line 72.

PHÒNG KINH DOANH    Hotline: 0926 888 777  Địa chỉ: 1145 Nguyễn Thị Định

Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.
Hồ Chí Minh  Tel: (84-28) 37425 777  Fax: (84-28) 3742 5858  Email: [email protected]                                                                                                                                                                                © 2015 Phodong Village.
All rights reserved                                                                                                                           0926 888 777.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB